KONSULTĀCIJU MEKLĒŠANA:

1.Meklēt konsultāciju pēc

skolotāja:

2.Meklēt konsultāciju pēc

priekšmeta:

3.Meklēt konsultāciju pēc

cita:

Rītdienas konsultācijas

Skolotājs Priekšmets Kabinets Diena Laiks
Matemātika 122 Trešdiena 14:30
Franču valoda 118 Trešdiena 08:30
Ķīmija 141 Trešdiena 07:45
Mūzika 3312 Trešdiena 07:45
Angļu valoda 3303 Trešdiena 16:00
Latviešu valoda 3204 Trešdiena 16:10
Latviešu valoda 3214 Trešdiena 16:10
Latvijas un pasaules vēsture 3107 Trešdiena 07:45
Matemātika 111 Trešdiena 08:30
Angļu valoda 3315 Trešdiena 07:45
Bioloģija 141 Trešdiena 16:00
Ģeogrāfija I 3116 Trešdiena 16:50
Latviešu valoda 3214 Trešdiena 07:45
Vācu valoda 3303 Trešdiena 08:30
Toms Krūmiņš  Ģeogrāfija I 3116 Trešdiena 08:00
Marita Rozefelde  Latviešu valoda Attālināti Trešdiena 15:20
Lolita Žilvinska  Matemātika Attālināti Trešdiena 07:45
Aivars Ančupāns  Matemātika 126 Trešdiena 07:45
Ilze Veinberga  Matemātika Attālināti Trešdiena 17:00
Agija Celma  Sports Sporta zāle Trešdiena 15:30
Inga Ozoliņa  Sports Sporta zāle Trešdiena 13:30
Artjoms Zavarujevs  Sports Sporta zāle Trešdiena 07:45
Artjoms Zavarujevs  Sports u nveselība Sporta zāle Trešdiena 07:45

ZIŅOJUMI

Konsultācija vācu val.no 7.12.pārcelta uz 9.12.pl.7.45 (0) stundā!) I.Mežbārde

Ināra Mežbārde

Pieteikties uz konsultācijam e-klases pastā savlaicīgi, vienu dienu iepriekš.

Aija Plēsuma

Konsultācijas sportā notiek, iepriekš vienojoties ar skolotāju!

Artjoms Zavarujevs

Konsultācijas sportā notiek, iepriekš vienojoties ar skolotāju!

Agija Celma

Angļu valodas konsultācijas attālināti, iepriekš piesakoties e-klasē, pieteikumi gaidīti līdz trešdienas 16:00

Mārtiņš Driksna

Konsultācijas sportā notiek, iepriekš vienojoties ar skolotāju( mani)!

Inga Ozoliņa

Uz konsultāciju lūgums pieteikties personīgi vai WhatsApp (28660009), jo varam vienoties arī par citu ērtu laiku.

Ilmārs Jargans

Konsultācijām lūdzu pieteikties, personīgi atnākot vai WhatsApp (28660009), jo varam sarunāt arī citu laiku.

Ilmārs Jargans

Par konsultācijām lūdzu vienoties whatsapp grupā.

Iveta Ratinīka

Uz konsultāciju, lūdzu, pieteikties savlaicīgi (dienu iepriekš)

Nataļja Jeršova

Uz konsultāciju, lūdzu, pieteikties savlaicīgi (dienu iepriekš) !

Vija Sondore